เกม จาก สวีเดน มา ไทย: การผจญภัยในป่ายูโร์แห่งความลับ

เกม จาก สวีเดน มา ไทย: การผจญภัยในป่ายูโร์แห่งความลับ

ในเมืองเล็กๆ ในสวีเดน มีเด็กหนุ่มชื่อไอเวน ซึ่งเป็นนักผจญภัยที่ชื่นชอบการสำรวจและค้นหาสิ่งใหม่ๆ ไปตลอดเวลาที่มี. ในหนึ่งวัน เขาได้รับเคมีสารลับจากปู่ของเขาที่เป็นนักขุดเจาะแห่งชั้นบน เคมีสารนี้สร้างขึ้นมาจากสมุนไพรที่พบในป่ายูโร์ ที่ถือว่ามีความลับและมีคุณสมบัติพิเศษ

ไอเวนได้รับภารกิจให้นำเคมีสารลับนี้ส่งให้กับนักวิจัยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย. ทำให้เขาต้องออกเดินทางผจญภัยไปยังป่ายูโร์เพื่อส่งเคมีสารนี้ให้ถึงมือของนักวิจัย

การผจญภัยของไอเวนในป่ายูโร์ไม่ได้ง่ายเพราะมีสิ่งกีดขวางอยู่มากมาย เขาต้องเจอกับสัตว์ป่าที่อันตราย และต้องพบกับปัญหาของการค้นหาเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อไม่สูญหายในป่าลabyrinth ที่มีประตูลับและข้อปิดปัญหาบ่องตกอยู่ทั่งสามทาง

ท้ายที่สุด, ไอเวนผ่านมันได้ส่งเคมีสารลับถึงมือของนักวิจัยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และเขาได้บันทึกประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการผจญภัยในป่ายูโร์แห่งความลับนี้ไว้ในหนังสือเรื่องเล็กๆสล็อตที่เขาเขียนขึ้นเอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนที่สนใจผจญภัยและการสำรวจแดนแห่งความลับในอนาคต